ANUNȚURI

 

24-iulie-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de SERVICII DE PAZA,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile legii 98/2016, ANEXA 2 privind achizitiile publice.

De aici puteti descarca documentatia de atribuire.

 

 

10-mai-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Materiale Sanitare,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 316594,90 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

23-feb-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Materiale Sanitare,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 288.470,00 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

Comisia de etica

23 aug. 2018 - Rezultate alegeri Comisie Etica

20 aug. 2018 - Notificare privind constituirea Consiliului de Etica

5. Anunturi Comisia de Etica conform Ordin Ministerul Sanatatii.

5.A Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1a.

5.B Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1b.

5.C Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1c.

5.D Model Declaratie Secretar al Consiliului de etica.

5.E Model Declaratie Membru al Consiliului de etica.

5.F Model de raportare a activitatii Consiliului de etica.

5.G Regulament alegeri pt Consiliul de etica.

5.H Centralizator reprezentanti asistenti medicali in Consiliul de etica .

5.I Centralizator reprezentanti cu integrare clinica in Consiliul de etica .

5.J Centralizator reprezentanti fara integrare clinica in Consiliul de etica.

5.K Decizie constituire Comisia de Etica.

Model de registru electronic al asociatilor de pacienti.