Laborator Biologia Cancerului

Colectivul Laboratorului Biologia Cancerului desfășoară activități specifice de cercetare experimentală în scopul evidențierii diferitelor modificări la nivel tisular și celular care apar în evoluția neoplaziilor.

  • modele experimentale
  • întreținere tumori experimentale (melanom, hepatom, Walker) la animale mici de laborator;
  • elaborare de modele experimentale cu scopul final de translaționare a rezultatelor obținute în clinica oncologică;
  • tehnici incluse în protocoalele modelelor experimentale: prelevare probe, manoperă chirurgicală, administrare substanțe de testare, teste viabilitate celulară, examen necropsic, interpretare citomorfologică a frotiurilor, analize hematologice și biochimice.
  • studii in vivo asupra efectelelor biologice induse de nanoparticule ce includ medicamente/compuși naturali;
  • testare in vivo a unor molecule cu activitate biologică și specificitate tumorală;
  • determinarea prezenței sau absenței unor anticorpi specifici prin tehnici speciale de imunofluorescență;
  • analize de citometrie în flux (imunofenotipare limfocitară, ciclul celular, antigene nucleare asociate proliferării celulare, status apoptotic);
  • studii ale interacțiunii radiațiilor neionizante cu moleculele diverselor citostatice utilizate în chimioterapia cancerului;
  • procesare și analiză asistată de calculator a imaginilor bio-medicale bi- și multidimensionale; sisteme expert de diagnostic asistat de calculator (software); inginerie şi informatică bio-medicală: sisteme informatice bio-medicale; baze de date bio-medicale; statistică bio-medicală.
Dotări
Echipa

Dr. Panait Marieta-Elena – Șef Laborator, Cercetător Ştiinţific Gradul III, Chimist Medical Principal
Dr. Bușcă Antonela – Cercetător Ştiinţific Gradul III, Biolog Medical Specialist
Dr. Coman Ana-Maria – Cercetător Ştiinţific Gradul III, Medic Veterinar
Dr. Dumitrescu Iolanda – Cercetător Ştiinţific Gradul III, Inginer Calculatoare

Dr. Fumărel Radu-George – Fizician Medical Principal

Dumitru Maria-Alexandra – Asistent Cercetare, Biolog

Coca Monica – Asistent Medical Laborator
Niță Gheorghița-Florentina – Asistent I

Contact

Program

Date de contact

Alte date de contact

Informare: Programările se realizează la telefon 021 227 1595, numerele alocate pentru secretariat și camera de gardă neavând acest rol.