JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon
  • Sos Fundeni 252, Sector 2, Bucuresti
  • Telefon 021-2271000 Fax 021-3183262
  • linii RATB: 182, 253 si 343
  • o parte din colectivul Asociatiei P.A.V.E.L.
  • o interventie chirurgicala complexa
  • vizita d-lui Presedinte din februarie 2015
  • cabinet ecograf
  • Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
  • Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
  • PROGRAM: PROVOCARI ÎN SANATATEA PUBLICA LA NIVEL EUROPEAN MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021 Proiect: Creșterea performantei în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandari

Va multumim pentru vizitarea acestui website. Va rugam sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesita acceptarea de catre dumneavoastra a Termenilor si Conditiilor prezentate aici

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului


Institutul Oncologic Bucuresti a creat site-ul www.iob.ropentru a informa publicul larg si pacientii sai. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Institutul Oncologic Bucuresti , cu toţi salariatii sai sau numai cu unii dintre aceştia.

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Institutul Oncologic Bucuresti este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Institutului Oncologic Bucuresti sau a unor terţi care au autorizat Institutul Oncologic Bucuresti să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.


Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Institutul Oncologic Bucuresti , este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele IOB, logo-ul (blazon) IOB sunt mărci înregistrate de către Institutul Oncologic Bucuresti .


Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Institutul Oncologic Bucuresti , fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Institutul Oncologic Bucuresti .


Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Institutul Oncologic Bucuresti sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

2. Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de servicii a IOB. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Institutului Oncologic Bucuresti.


Institutul Oncologic Bucuresti îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Institutului Oncologic Bucuresti sau a angajaţilor săi.


Institutul Oncologic Bucuresti este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea tratamentelor prezentate, precum si a celor mai recente evoluţii ale acestora.

3. Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru pacientii Institutului Oncologic Bucuresti. Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate de Institutul Oncologic Bucuresti .

4. Limitarea responsabilităţii

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Institutul Oncologic Bucuresti , afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.


Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Institutul Oncologic Bucuresti , de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.


Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

5. Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

6. Actualizarea condiţiilor generale

Institutul Oncologic Bucuresti îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

7. Confidentialitate

Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale


În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.iob.ro, Institutul Oncologic Bucuresti se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.
Institutul Oncologic Bucuresti utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.


În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:
• de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
• de intervenţie asupra datelor personale
• de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Institutul Oncologic Bucuresti îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.iob.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

8. Administrarea parolelor şi codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat Institutul Oncologic Bucuresti cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.


Institutul Oncologic Bucuresti nu va putea fi facut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

9. Date personale şi alte date

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.


Informaţiile fara caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către Institutul Oncologic Bucuresti afiliaţilor săi în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi a dispoziţiilor privind secretul bancar.

10. Date personale

Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, Institutul Oncologic Bucuresti nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă va dati acordul pentru aceasta operatiune.


Nici o exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.


Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către Institutul Oncologic Bucuresti , afiliaţii săi şi membrii reţelei sale comerciale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

11. Date fără caracter personal

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune produse şi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.


Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

12. „Cookies”

Chiar de la prima vizită a dumneavoastră pe site-ul nostru, putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web şi stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informaţii referitoare la navigaţia computerului dumneavoastră pe site-ul nostru (paginile pe care le-aţi consultat, data şi ora consultării etc.) pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.


Puteţi, fireşte, să vă opuneţi inserării de cookies setându-vă browser-ul în felul următor:
Dacă navigaţi pe Internet cu Internet Explorer (Microsoft): accesaţi „afişaj”, „opţiuni avansate”. Printre diversele opţiuni pe care le puteţi activa, una este intitulată „avertizează înainte de a accepta cookies” ,iar o alta este intitulată „refuzaţi cookies întotdeauna.”


Dacă navigaţi pe Internet cu Chrome, Firefox: accesaţi „opţiuni”, „preferinţe de reţea”, „protocoale” Printre diferitele opţiuni pe care le puteţi activa, una este intitulată „avertizează înainte de a accepta un cookie”. Veţi fi atunci avertizat(ă) chiar de la sosirea unui cookie şi veţi putea să vă opuneţi inserării sale prin setarea browserului dumneavoastră.


Puteţi, de asemenea, suprima cookies în orice moment şi în mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastră.

Una dintre personalităţile marcante ale institutului a fost, evident,

Prof. Dr. Doc. Alexandru Trestioreanu,  medic de renume naţional şi internaţional,

ce a desfăşurat în cadrul Institutului Oncologic Bucureşti

o prodigioasă activitate în  slujba pacientului, formânnumeroşi specialişti în domeniu.