HRCarrays           

Proiect 4/2012
Denumire proiect: Structuri de tip array pentru prevenţia, diagnosticul şi tratamentul individualizat al unor forme de cancer cu incidenţă şi mortalitate majore
Director Proiect: Dr. Sabin Cinca, CSI
Parteneri:

Institutul Oncologic Prof. Dr. Alex. Trestioreanu Bucureşti – coordonator
Director proiect: Dr. Sabin Cinca, CS I
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – partener 1
Responsabil proiect: Dr. Adina Bragaru, CS III
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Institutul de Medicină Comparată Bucureşti – partener 2
Responsabil proiect: Dr. Emilia Balint

Valoare proiect: 2.000.000 lei
Durata proiect: 36 luni (2012 – 2015)
Rezumat proiect:
Cancerul este o problemă de sănătate la nivel mondial, reprezentând o provocare majoră de sănătate publică, deoarece este responsabil pentru 25% din toate decesele, fiind cauza cea mai frecventă de deces, după bolile cardiovasculare. Ţinând cont de aceste particularităţi, ca şi de impactul socio-economic al bolii, este evident că prioritare pentru reducerea incidenţei şi mortalităţii prin cancer sunt dezvoltarea unor cai mai eficiente atât pentru prevenţie, cât şi pentru diagnostic şi tratament; una din principalele direcţii urmărite în prezent pentru creşterea procentului de răspunsuri pozitive în tratamentul cancerului este încercarea de individualizare a acestuia.
Investigarea profilului/expresiei genice este o metodologie relativ nouă pentru caracterizarea cancerului la nivel molecular, care tinde să fie un instrument foarte util, datorită posibilităţii crescute de control clinic al bolii. Dacă la om cunoştinţele cu privire la aspectele moleculare ale cancerului s-au amplificat puternic în ultimii 20 – 30 de ani, oarecum surprinzător este faptul că mult mai puţine date există în ceea ce priveşte cazurile de cancer de animale; aceasta tinde să devină o problemă importantă, în special pentru animalele de companie.
Principalele obiective ale proiectului sunt: proiectarea, fabricarea, testarea şi validarea unor structuri de tip array care să poată să fie utilizate pentru detalierea unor particularităţi moleculare/genetice ale două forme principale de cancer: cancerul de sân şi respectiv, cel de colon, cu scopul de a dezvolta noi instrumente, în special, pentru prevenirea cancerului, dar şi pentru o identificarea unor modalităţi individualizate de diagnostic, tratament şi prognostic, la om şi animale. Gene de interes vor fi: RAS, pentru cancerul de sân (oameni şi animale) şi cancerul de colon (la om), şi respectiv, BRCA, pentru cancerul de sân, la om şi animale. Alte realizări preconizate vor fi: contribuţii la datele existente privind caracteristicile moleculare ale cancerului, studii comparative între oameni şi animale referitor la expresia genetică în cancer; transpunerea de rezultate experimentale în clinici umane şi animale, identificarea de grupuri de risc pentru cancerul de sân.

Plan realizare:

An Etape / Denumirea activităţii Partener implicat Data de finalizare a etapei

2012

Etapa I. Criterii de selecţie ale cazurilor de interes, la om şi animale, pentru cancer de sân şi cancer de colon, pe baza datelor actualizate privind riscul oncogenic, ale datelor ştiinţifice şi tehnologice privind modificările la nivel de ţesut, celular şi molecular specifice pentru aceste forme de cancer

CO

10.12.2012

P1

P2

 

Activitatea I.1. Particularităţi ale riscului, incidenţei, evoluţiei şi mortalităţii pentru cancerul mamar şi cancerul de colon – aspecte generale şi particulare pentru România

CO

P2

Activitatea I.2. Actualizarea conceptelor şi a metodologiilor specifice de investigare ale particularităţilor molecular-genetice la om şi animale

CO

P2

Activitatea I.3. Modele de selecţie a cazurilor de interes, prin evaluarea comparativă a datelor clinice şi de laborator la om şi animal. Iniţierea procesului de colectare de probe, pe baza criteriilor stabilite

CO

P2

Activitatea I.4. Actualizarea conceptelor şi tehnologiilor de fabricaţie pentru structuri de tip array

CO

P1

Activitatea I.5. Conceperea de sonde specifice pentru structuri de tip array pentru cancerul de sân

CO

P1

P2

Activitatea I.6. Dezvoltarea infrastructurii

CO

Activitatea I.7. Diseminarea rezultatelor: comunicări ştiinţifice

CO

P1

P2

Activitatea I.8. Management de proiect. Organizarea echipelor de coordonare a proiectului (administrativă, ştiinţifică şi economică) şi a sit-ului proiectului. Pregătirea şi prezentarea raportului de fază (CO, cu contribuţia P1 şi P2).

CO

P1

P2

       

2013

Etapa II. Selecţia sondelor pentru prototipurile de structuri de tip array pentru cancerul de sân, design-ul materialelor suport şi al structurilor, realizarea prototipurilor şi testarea preliminară a acestora.Conceperea de sonde specifice pentru structuri de tip array pentru cancerul de colon

CO

30.11.2013

P1

P2

Activitatea II.1. Dezvoltarea modelului de referinţă pentru caracterizarea si validarea structurilor de tip array pentru cancerul de sân

CO

P2

Activitatea II.2. Design al materialelor suport şi al structurilor de tip array; fabricarea de prototipuri pentru cancerul de san. Monitorizarea parametrilor tehnici şi fizico-chimici şi realizarea de teste preliminare

CO

P1

P2

Activitatea II.3. Conceperea de sonde specifice pentru structuri de tip array pentru cancerul de colon

CO

P1

Activitatea II.4. Diseminarea rezultatelor: publicarea rezultatelor în reviste naţionale şi internaţionale şi prezentarea de comunicări ştiinţifice

CO

P1

P2

Activitatea II.5. Workshop intermediar de analiză critică a proiectului

CO

P1

P2

Activitatea II.6. Pregătirea şi prezentarea raportului de fază (CO, cu contribuţia P1 şi P2).

CO

P1

P2

       

2014

Etapa III. Selecţia sondelor pentru prototipurile se structuri de tip array pentru cancerul de colon, design-ul materialelor suport şi al structurilor, realizarea prototipurilor şi testarea preliminară a acestora. Validarea structurilor  de tip array pentru cancerul de sân

CO

30.11.2014

P1

P2

Activitatea III.1. Testarea funcţională şi validarea prototipurilor de tip array pentru gene implicate în cancerul de sân printr-un studiu comparativ cu tehnici alternative, precum şi prin teste de control al calităţii

CO

P1

P2

Activitatea III.2. Dezvoltarea modelului de referinţă pentru caracterizarea si validarea structurilor de tip array pentru cancerul de colon

CO

Activitatea III.3. Design al materialelor suport şi al structurilor de tip array; fabricarea de prototipuri pentru cancerul de colon. Monitorizarea parametrilor tehnici şi fizico-chimici şi realizarea de teste preliminare

CO

P1

Activitatea III.4. Pregătirea documentelor pentru depunerea de brevet pentru structuri de tip array utilizabile pentru cancerul de sân

CO

P1

P2

Activitatea III.5. Diseminarea rezultatelor: publicarea rezultatelor în reviste naţionale şi internaţionale şi prezentarea de comunicări ştiinţifice

CO

P1

P2

Activitatea III.6. Workshop intermediar de analiză critică a proiectului

CO

P1

P2

Activitatea III.7. Pregătirea şi prezentarea raportului de fază (CO, cu contribuţia P1 şi P2)

CO

P1

P2

       

2015

Etapa IV. Validarea  structurilor de tip array pentru cancerul de colon. Validarea rezultatelor generale referitoare la structurile de tip array şi diseminarea acestora. Realizarea şi depunerea documentaţiei finale pentru proiect şi a documentaţiei pentru aplicaţia de patent

CO

22.07.2015

P1

P2

Activitatea IV.1. Testarea funcţională şi validarea prototipurilor pentru pentru cancerul de colon prin intermediul unui studiu comparativ cu tehnicile alternative, precum şi prin teste de control al calităţii

CO

P1

Activitatea IV.2. Realizarea unui material de sinteză privind expresia genică pentru cancerul de sân la om şi animale şi realizarea unui scor de evaluare a riscurilor

CO

P2

Activitatea IV.3. Pregătirea documentelor pentru depunerea de brevet pentru structuri de tip array utilizabile pentru cancerul de colon

CO

P1

P2

Activitatea IV.4. Diseminarea rezultatelor: publicarea rezultatelor în reviste naţionale şi internaţionale şi prezentarea de comunicări ştiinţifice

CO

P1

P2

 

Activitatea IV.5. Atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor referitoare la structurile de tip array investigate

CO

 

P1

P2

Activitatea IV.6. Integrarea, analiza şi sinteza rezultatelor şi realizarea documentaţiei finale şi ale orientărilor tehnice pentru utilizarea metodelor specifice bazate pe structurile realizate

CO

P1

P2

Activitatea IV.7. Depunerea documentelor finale (CO, cu contribuţia P1 şi P2).

CO

P1

P2