INTELCAN           

Proiect: 41-060/2007

Denumire proiect:

Model integrativ de predicþie a stãrii ganglionului santinelã ºi a evoluþiei cancerului mamar sub tratament, prin utilizarea tehnicilor de inteligenþã artificialã (INTELCAN)

Parteneri:

Institutul Oncologic Bucuresti – CO

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti – P1

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti – P2

Director proiect: Prof.dr. Alexandru Blidaru

Responsabil proiect P1: Prof.dr.ing. Mihai Caramihai

Responsabil proiect P2: Conf.dr. Horia Balan

Valoare prooect: 2.000.000 lei

Durata proiect: 36 luni (2007 – 2010)

Rezumat proiect

Cancerul de san (CS) reprezinta a doua cauza a mortalitatii femeilor bolnave de cancer si prima cauza a mortalitatii prin cancer pentru persoanele de sex feminin din grupa de varsta 40 – 55 ani. Astfel, diagnosticarea sa cat mai precoce si modelarea evolutiei sale in functie de analiza matematica a imagisticii tumorii mamare si a altor factori de prognoza reprezinta un domeniu de convergenta a eforturilor cercetarii stiintifice, dar si a practicii clinice curente, care implica si ea specialisti din variate domenii.

Prezentul proiect isi propune dezvoltarea unui model matematic de evolutie a tumorilor mamare maligne si predictia starii ganglionului santinela axilar prin analiza imagistica a tumorii mamare (ecografie / mamografie, E/M) si a altor factori de influenta (stabilire de corelatii intre caracterizarea clinica, factorii de prognoza histopatologica si imunohistochimica precum si a altor factori, cum ar fi: varsta, boli asociate, marime sani etc). Acest sistem de modelare, configurat (si) cu ajutorul tehnicilor de inteligenta artificiala (retele neuronale / RN, structuri fuzzy / SF, algoritmi genetici / AG, sisteme expert / SE) se bazeaza, intr-o prima etapa, pe stabilirea corelatiilor posibile intre diversele elemente analizate / rezultate in urma experientei in domeniu a expertilor–medici din cadrul institutiei coordonatorului, iar intr-o a doua etapa, pe stabilirea unui model capabil sa permita predictia evolutiei tumorilor maligne pe baza analizei comparate a tuturor factorilor analizati.

In acest fel va avea loc un transfer al rezultatelor cercetarilor interdisciplinare desfasurate in cadrul proiectului in tratarea afectiunilor oncologice in general si a CS in special, urmarindu-se o orientare spre pacient (in diagnosticul si tratamentul CS).

Obiective:

i. Analiza comparativa si corelarea si sinteza examenelor / tehnicilor medicale in caracterizarea CS

ii. Experimente pilot in vederea dezvoltarii aplicatiilor informatice:

Ü  Paciente cu tumori mamare maligne cu indicatie initial chirurgicala

Ü  Pacientele cu tumori mamare maligne cu indicatie initiala de tratatment sistemic

iii. Implementarea unei aplicatii (bazata pe tehnici inteligente) care sa permita modelarea evolutiei tumorilor maligne in CS, ceea ce ar conduce la cresterea ratei de incredere in diagnosticul / metoda de tratament propusa

Plan de realizare:

Anul Etape/ Activitãþi Categoria de activitate conform schemei de ajutor de stat Organizatia executanta

Termene

2007 Etapa I. Analiza comparativa si corelarea examenelor / tehnicilor medicale in CS     15.12.2007
  Activitate I.1 Analiza comparativa a examenelor medicale si a tehnicilor de caracterizare clinica a cancerului mamar A.2.2    
  Sinteze proceduri medicale  

CO-IOB

 
  Analize / interpretari ecografice  

P2-UMF

 
2008 Etapa II. Conceptualizarea soft-urilor de aplicatii. Experiment pilot (1): Paciente cu tumori mamare maligne cu indicatie initial chirurgicala     30.11.2008
  Activitate II.1 Corelarea elementelor de caracterizare clinica, ecografica si mamografica a CS (+alti factori A2.4    
  Selectie / structurare informatie medicala  

CO-IOB

 
  Elemente de caracterizare imagistica medicala  

P2-UMF

 
  Activitate II.2 Definire model algoritmic A.2.5    
  Integrare cunostinte expert uman in model  

CO-IOB

 
  Realizare model(e) conceptual(e)  

P1-UPB

 
  Analiza comparativa (dpdv performanta) a variantelor de lucru  

P2-UMF

 
  Activitate II.3 Realizarea ºi implementarea numericã a modulelor software ce implementeazã modelul pilot (1) A.2.6.    
  Analiza / interpretare factori de analiza  

CO-IOB

 
  Implementare soft bazat pe algoritmi inteligenti  

P1-UPB

 
  Analiza / testare model vs. imagistica medicala (ecografie)  

P2-UMF

 
2009 Etapa III. Conceptualizarea soft-urilor de aplicatii. Experiment pilot (2): Pacientele cu tumori mamare maligne cu indicatie initiala de tratatment sistemic     30.10.2009
  Activitate III.1 Analiza evolutiei tumorilor sub tratament din punct de vedere clinic / ecografic / mamografic. A.2.6.    
  Analiza clinica / imagistica medicala (mamografie).  

CO-IOB

 
  Analiza imagistica medicala (ecografie).  

P2-UMF

 
  Activitate III.2 Definire model sistemic A.2.6.    
  Integrare cunostinte expert uman in model  

CO-IOB

 
  Realizare model(e) conceptual(e) (2)  

P1-UPB

 
  Consonantare model din punct de vedere medical  

P2-UMF

 
  Activitate III.3 Realizarea ºi implementarea numericã a modulelor software ce implementeazã modelul pilot (2) A.2.6    
  Analiza / interpretare factori de analiza  

CO-IOB

 
  Implementare soft bazat pe algoritmi inteligenti  

P1-UPB

 
  Analiza / testare model vs. imagistica medicala (ecografie)  

P2-UMF

 
2010 Etapa IV. Structurarea functionala, testarea ºi demonstrarea funcþionalitãþii soft-urilor realizate     16.09.2010
  Activitate IV.1 Testarea ºi optimizarea softului A.2.6.    
  Determinarea ºi interpretarea rezultatelor din punct de vedere medical.  

CO-IOB

 
  Testarea functionala a modelelor pilot. Corelari. Optimizari  

P1-UPB

 
  Analiza statistica a rezultatelor  

P2-UMF

 
  Activitate IV.2 Tehnici de diagnostic bazate pe modele inteligente A.2.7    
  Interpretarea rezultatelor finale (1)  

CO-IOB

 
  Sinteza de interpretare statistica a rezultatelor de diagnostic  

P1-UPB

 
  Interpretarea rezultatelor finale (2)  

P2-UMF