ONCOSTEM           

Titlul complet al proiectului

Identificarea si caracterizarea unei subpopulatii de celule cu proprietati de celule stem tumorale in hepatoame si cancere esofagiene si corelarea cu mecanismele de rezistenta la tratament

Acronimul

ONCOSTEM

Rezumatul proiectului

Tumorile maligne sunt structuri heterogene care prezinta subpopulatii tumorale cu caracteristici asemanatoare celulelor stem somatice.  Aceste subpopulatii numite celule stem tumorale reprezinta o proportie relativ mica de celule tumorale care au capacitatea de autoreplicare pe termen lung, repopuland patul tumoral si mentinandu-si permanent capacitatea de autoregenerare. Identificarea si definirea acestor celule contribuie la o mai buna intelegere a biologiei tumorale si la dezvoltarea unor noi strategii terapeutice in cancer. Celulele stem tumorale sunt implicate in: proliferare, angiogeneza, supravietuire, rezistenta la tratament. Acestea sunt autoregenerative, exprima markeri specifici, pot suferi diferentiere si cel mai important refac tumorigeneza atunci cand sunt transplantate. In tratamentul bolii neoplazice trebuie sa se tina cont pe langa activitatea medicamentelor pe tintele specifice si de patogeneza si biologia bolii ce va fi tratata. Avand in vedere prognosticul nefavorabil si posibilitatiile terapeutice limitate cu rezultate nesatisfacatoare, tumorile hepatice si cele esofagiene maligne constituie directii de cercetare pentru celulele stem tumorale ca noi tinte terapeutice. Imbunatatirea controlului tumoral se poate realiza prin identificarea tintelor moleculare si a mecanismelor de rezistenta ale celulelor stem tumorale. Studiul va urmari identificarea si caracterizarea celulelor stem tumorale in hepatoame maligne si cancere esofagiene, evidentierea  markerilor specifici si corelarea cu mecanismele de rezistenta la tratament. Pentru aceasta ne propunem crearea de modele experimentale in vitro (culturi celulare) si in vivo (xenogrefe murine). Xenotransplantarea este acceptata ca model de cercetare pentru definirea proprietatilor celulelor stem in populatia celulara normala sau tumorala. Toate aceste obiective reprezinta directii de cercetare in intreaga lume fiind considerate viitorul terapiei antineoplazice cu viza curativa.

Obiective generale

Proiectul ONCOSTEM isi propune identificarea si caracterizarea unor subpopulatii celulare avand la baza diferentele moleculare dintre celulele stem tumorale si celulele stem  normale, precum si dintre celulele stem tumorale si celulele progene ale acestora, creind premizele identificarii mecanismelor de rezistenta la tratament si imbunatatirii rezultatelor terapeutice.

Izolarea celulelor stem tumorale si mai ales dovedirea in vivo a faptului ca celulele izolate reprezinta adevaratele celule stem tumorale sunt o reala provocare din punct de vedere tehnic.           

Pentru atingerea obiectivului final grupul de cercetatori implicati in realizarea acestui proiect isi vor canaliza atentia in prima faza pe crearea unor culturi de celule tumorale hepatice si esofagiene din material tumoral prelevat de la subiecti umani in timpul interventiei chirurgicale. In liniile celulare obtinute dupa pasaje seriate se vor identifica celulele stem tumorale pe baza proprietatii acestora de a forma colonii. Acestea vor sta la baza unui model experimental pe soareci, de tumori hepatice si esofagiene prin implantarea de celule tumorale umane cultivate. In tumorile solide s-a demonstrat ca numai o mica proportie de celule pot forma colonii prin transplantarea pe modele animale acestea sunt celule fenotipic distincte denumite celule tumorigenice. Dupa izolarea celulelor stem din culturi de celule si din xenogrefe se va trece la deteminarea prin tehnici imunologice si biochimice a parametrilor specifici celulelor stem tumorale pe baza expresiei markerilor celulari de suprafata.           

Identificarea markerilor care permit izolarea celulelor stem tumorale de restul populatiei de celule tumorale va permite intelegerea catorva dintre cele mai importante proprietati biologice ale acestor celule legate de: celula de origine a unei anumite tumori, semnalul ce declanseaza autoreplicarea si/sau diferentierea acestor celule, existenta anumitor molecule caracteristice exprimate de celulele stem indiferent de statusul lor functional care sa serveasca drept tinte terapeutice si mecanismele prin care aceste celule scapa de actiunea terapiilor conventionale. Cunoasterea acestor proprietati va sta la baza terapiilor tintite novatoare ce vor afecta celulele stem tumorale, impiedicand astfel cresterea, invazia locala si metastazarea.                

Rezultatele obtinute se vor sintetiza intr-o baza de date ce va fi permanent actualizata.

Institutia coordonatoare

IOB

Componenta consortiului

Denumirea organizaþiei CODIFICARE in proiect Tip organizaþie   Rolul organizaþiei
Institutul Oncologic “Prof.Dr. Alex.Trestiorenu” Bucuresti IOB I-AM

CO

Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni   Bucuresti   (ICBDTHF) I-AM P1
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” Bucuresti IVN I-AR

P2

Universitatea de Medicina “Carol Davila” Bucuresti UMF UNIS

P3

Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara IFIN-HH Bucuresti IFIN INCD

P4

Autoritatea contractanta

CNMP

Durata proiectului

36 luni 2008 – 2011

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Activitati Etapa 1 Cheltuieli Participanti
Studiul si documentarea priviind diferentele existente intre celulele stem normale si celulele stem tumorale. Formularea ºi verificarea teoreticã a datelor referitoare la celulele stem tumorale si normale Manopera Materiale si servicii Cheltuieli indirecte CO, P1, P2, P3, P4
Activitati etapa 2 Cheltuieli Participanti
Activitate II.1 Recoltarea de material tisular tumoral de la subiecti umani cu cancer esofagian si hepatic.

Manopera Materiale si servicii Dotari Deplasari Cheltuieli indirecte

P1, P3
Activitate II.2 Obtinerea de linii celulare tumorale. Izolarea celulelor tumorale din mixtura de tesut prelevat  si caracterizare prin flow-citometrie. CO, P1, P2
Activitate II.3 Realizarea de culturi celulare si pasaje seriate ale liniilor celulare tumorale obtinute. CO, P1, P2
Activitate II.4 Identificarea si izolarea celulelor formatoare de colonii prin FACS (fluorescence activating cell sorting) CO, P1, P2
Activitate II.5 Diseminarea rezultatelor CO, P1, P2, P3
Activitati Etapa 3 Cheltuieli Parteneri
Activitate III.1 Injectarea celulelor obtinute in etapa anterioara la soareci imunosupresati.

Manopera Materiale si servicii Dotari Deplasari Cheltuieli indirecte

CO
Activitate III.2 Analiza morfopatologica si imunohistochimica a tumorilor primare umane CO, P1, P3
Activitate III.3 Analiza morfopatologica si imunohistochimica a tumorilor induse experimental la soareci CO
Activitate III.4 Verificarea comparativa a tumorilor experimentale fata de tumora primara CO
Activitate III.5 Diseminarea rezultatelor intermediare CO, P1, P3
Activitati etapa 4 Resurse Parteneri
Activitate IV.1 Identificarea si analizarea markerilor de suprafata ai celulelor stem tumorale.

Manopera Materiale si servicii Dotari Deplasari Cheltuieli indirecte

CO, P2
Activitate IV.2 Identificarea cailor de semnal pentru autoreplicare CO, P2
Activitate IV.3 Caracterizarea profilului genic al celulelor stem tumorale P2
Activitate IV.4 Evaluarea mecanismelor apoptotice in celulele stem neoplazice CO, P2
Activitate IV.5 Prezentarea rezultatelor in cadrul unor manifestari stintiifice CO, P2
Activitati  Etapa 5 Cheltuieli Parteneri
Activitate V.1 Iradierea experimentala a culturilor de celule si a tumorilor induse experimental

Manopera Materiale si servicii Dotari Deplasari Cheltuieli indirecte

CO, P4
Activitate V.2 Cultivarea si selectarea subpopulatiilor celulare rezistente la tratament CO, P1, P2
Activitate V.3 Caracterizarea subpopulatiilor celulare rezistente la tratament CO, P2
Activitate V.4 Managementul etapei CO, P1, P2, P4
Activitati  Etapa 6 Cheltuieli Parteneri
Activitatea VI.1 Evaluarea mecanismelor apoptotice in subpopulatiile celulare rezistente la iradiere

Manopera Materiale si servicii Deplasari Cheltuieli indirecte

CO, P2
Activitatea VI.2 Identificarea si evaluarea mecanismelor de rezistenta la tratament CO, P2
Activitatea VI.3 Diseminarea rezultatelor obtinute prin realizarea de comunicari si publicari nationale si internationale CO, P1, P2, P3, P4
Activitatea VI.4 Diseminarea rezultatelor obtinute prin crearea si actualizarea unei pagini web CO, P1, P2, P3, P4
Activitatea VI.5 Integrare in grupurile de cercetare nationale si internationale CO, P1, P2, P3, P4
Activitatea VI.6 Brevetarea rezultatelor obtinute CO, P1, P2, P3, P4

Bugetul proiectului

 TOTAL     2008 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2  2011
CO IOB 1.000.000 60000 290.000 150000 150.000 140.000 210.000
P1 ICF 160.000 60000 10.000 10000 0 20000 60.000
P2 IVN 470.000 60000 70.000 70.000 85000 85000 100.000
P3 UMF-SF,M 110.000 60000 10.000 10000 0 0 30.000
P4 IFIN 260.000 60.000 0 0 0 120.000 80.000
TOTAL ANUAL   2.000.000 300000 620.000 600.000 480.000

Date de contact ale directorului de proiect

CO Institutul Oncologic „Prof.dr. Alex.Trestioreanu” (IOB), cu sediul în Bucureºti,  ªos. Fundeni, nr. 252, sector 2, cod poºtal  022328, tel: 021-3183252, fax: 318.32.62, e-mail: office@mail.iob.ro, reprezentata prin Manager Prof, dr, Rodica ANGHEL Director fin.contabil Ec. Ileanaq IONESCU si  Director de proiect Prof. Dr. Rodica ANGHEL, tel. 021-31832.52 , Fax: 021-318.35.73, email: rodicamanghel@gmail.com,