PDMONCGEN           

Proiect: Capacitati 187/2008

Denumire proiect:

SISTEM INTEGRATIV DE CARACTERIZARE SI CLASIFICARE GENETICA  PENTRU EVALUAREA RISCULUI ONCOGEN, DIAGNOSTICAREA TIMPURIE SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI BOLII CANCEROASE

Acronim: PDMONCGEN

Parteneri:

Institutul Oncologic Bucuresti – CO

Director proiect: Dr. Maria-Monica Nistoroiu, CS I.

Valoare proiect: 2.000.000 lei

Durata proiect: 14 luni (2008 – 2009)

Rezumat proiect

Scopul proiectului este de a realiza un laborator performant în domeniul oncogeneticii, adaptat pentru a desfasura activitati de cercetare de un înalt nivel competitional, în conditii de dotare si de organizare exceptionale, care sa concentreze resurse umane si materiale performante. În contextul in care pe plan international, particularitatile genetice devin un criteriu de evaluare, de stadializare a cancerului, si in conditiile in care in Romania, nu exista nici un laborator capabil sa realizeze astfel de studii si determinari, proiectul, prin obiectivul pe care si-l propune, reprezinta o necesitate imperioasa. Se creaza astfel, cadrul necesar pentru detalierea aspectelor genetice ale bolnavilor si faciliteaza realizarea de tratamente mai specifice, mai adaptate la individ, dar si la cazuistica specifica tarii noastre. Proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului de dezvoltare a capacitatii de cercetare in domeniul oncologic, prin activitatile de: achizitie de echipamente performante, similare cu cele existente in laboratoarele europene, amenajarea spatiilor de lucru, conform standardelor de calitate in vigoare, precum si specializarea resurse umane.

Proiectul se va derula în Institutul Oncologic, Bucuresti, reprezentand un cadru, de dezvoltare a infrastructurii de cercetare si a managementului modern de calitate, in cancer. Implementarea proiectului va avea implicatii directe, atat asupra unui grup tinta de cercetatori din institut, si implicit si asupra bolnavilor de cancer.

Necesitatea proiectului deriva din constatarea ca multe forme de cancer sunt depistate în forme avansate, caracterizate deja prin invazie si metastazare, ceea ce face ca tratamentele standard sa fie ineficiente. Pe de alta parte, pacienti ale caror tumori care sunt in stadii similare (clasificate – prin tehnicile uzuale de tip anatomo - patologic) prezinta rezultate clinice diferite, facând dificila prognoza si selectarea celei mai potrivite interventii, precum si comunicarea pacientului a prognosticului bolii. Aceasta situatie, ca si faptul ca tratamentele standard, incluzand chimio- si radio-terapia, nu sunt eficiente pentru toti pacientii, au declansat o adevarata revolutie în lumea stiintifica, în scopul decodarii si întelegerii genomului uman si a contribuit la obtinerea ultimelor descoperi în biotehnologia moleculara, conducand la o noua modalitate de sistematizare a bolii – sistematizarea moleculara, mult mai „rezolutiva” si, deci mai eficienta. Aceste descoperiri transforma practica clinica de evaluare a populatiei cu risc crescut si a tratamentului empiric într-un model predictiv si individualizat, bazat pe clasificarea moleculara si abordarea personalizata a bolii, ceea ce permite cresterea eficientei tratamentului, scaderea toxicitatii lui si implicit, a costului bolii. Paralel cu acestea, s-au facut progrese remarcabile în dezvoltarea a numeroase tehnologii si instrumente cu ajutorul carora, sa se evalueze global, modificarile aparute în expresia genetica si, în particular, în diferentierea dintre probele normale si cele maligne.

Principalele obiective ale proiectului sunt: modernizarea spatiilor de lucru existente în institut conform normelor de acreditare a laboratoarelor si de functionare specifice domeniului de investigare genica, de dotare cu echipamente performante care sa permita realizarea efectiva de studii în domeniul cancerogenezei chimice si biologiei moleculare. Modernizarea si dotarea asigurata de proiect face posibila realizarea de cercetari de inalt nivel referitoare la actiunea factorilor cancerigeni asupra organismelor, markeri tumorali, oncoproteine si gene ale supresiei tumorale, proteine implicate în transformarea si proliferarea celulara, apoptoza, leziuni genetice, rezistenta celulelor tumorale la terapie, elucidarea si întelegerea anumitor aspecte ale mecanismelor moleculare prin care o celula normala este initiata, promovata si transformata într-o celula tumorala, testarea si identificarea unor potentiale substante anticancerigene, precum si identificarea persoanelor cu modificari genetice ce le confera un risc crescut în dezvoltarea anumitor forme de cancer si acumularea de noi date stiintifice în domeniul oncologiei.

Rezultatele obtinute vor permite, în perspectiva, reducerea incidentei cancerului si o crestere a ratei de supravietuire. Sustenabilitatea proiectului este data tocmai de posibilitatile resurselor umane si materiale, dobândite prin realizarea acestui proiect. Competente de un deosebit nivel stiintific, suport tehnologic performant, facilitati de cercetare avansate, toate acestea ofera posibilitatea de a participa ulterior, la realizarea de proiecte de parteneriat national si international în domeniul atât de riguros si cu o înalta specificitate, dar în acelasi timp si foarte necesar, al studiului bolii canceroase.

Proiectul se realizeaza pe o perioada de 14 luni, bugetul total necesar estimat fiind de 2000000 lei.

Obiective:

achizitionarea a 6 sisteme complexe de analiza si investigare genetica (acizi nucleici, proteine, inclusiv secventiere si detaliere ale mutatiilor, tehnici de tip micro-array, cu posibilitatea nu numai a identificarii calitative, ci si a unor dozari cantitative prin HPLC si alte tehnici);

  • achizitionarea de calculatoare electronice (2 buc);
  • achiziotionarea de mobilier corespunzato normelor si investigatiilor propuse;
  • re-amenajarea si modernizarea spatiilor de lucru (20 de laboratoare si unitati anexe din biobaza).

Activitati (Plan realizare):

1. Stabilirea, elaborarea documentatiei necesara procurarii – conform legislatie referitoare la achizitiile publice si aplicarea procedurilor de achizitii, pentru amenajarea spatiilor interioare conform normelor ISO 9001 si grad de protectie PII si pentru achizitia de echipamente pentru cercetare. Initierea lucrarilor de executie a amenajarii spatiilor interioare si a procedurilor pentru achizitia aparaturii de cercetare – dec. 2008.

2. Continuarea lucrarilor de executie. Procurarea aparaturii de separare, identificare, amplificare si analiza acizi pentru proteine. Achizitia de mobilier – mai 2008

3. Finalizarea ºi receptia lucrarilor de modernizare. Finalizarea activitatilor de dotare. Verificarea functionalitatii laboratorului prin testari interne si externe. Intocmirea raportului final – sept.2009.