Date Proiect 558PED / 2020

Tilul Proiectului: Diagnosticul precoce şi predicţia cardiotoxicităţii indusă de terapia cu iod radioactiv la pacienţi cu cancer tiroidian diferenţiat: de la imagistica cardiacă la biomarkeri inovatori

Acronim: THYCCARAI

Director Proiect: Dr. Stanciu Adina-Elena, CS II

Numărul Contractului Finanţare: 558PED / 2020

Cod Proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3313

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea Subprogramului: Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Domeniu: 5.1 Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Durata Contractului: 24 luni (02.11.2020 – 01.11.2022)

Buget: 600.000 RON

 

Plan realizare: vezi anexa

 

Rezumat:

Experţii consideră că, datorită frecvenţei ridicate a bolilor cardiovasculare induse de cardiotoxicitatea asociată cu chimio- sau radioterapia la supravieţuitorii de cancer, în anii următori va exista o „epidemie" cardio-oncologică. De aceea, în anul 2018, o nouă specialitate medicală, numită cardio-oncologie, a fost înfiinţată la nivel mondial, scopul acesteia fiind diagnosticul pacienţilor oncologici cu risc ridicat de disfuncţie cardiacă, tratamentul şi monitorizarea lor. Statusul pacienţilor cu cancer tiroidian diferenţiat este mai complicat decât cel al celorlalţi pacienţi oncologici, deoarece terapia cu iod radioactiv agravează inflamaţia şi distrugerile microvasculare deja existente ca urmare a hipertiroidismului subclinic indus de administrarea de doze suprafiziologice de hormon tiroidian. Proiectul THYCCARAI porneşte de la conceptul că terapia cu iod radioactiv se asociază cu toxicitate cardiacă atât pe termen scurt cât şi lung, riscul de evenimente cardiace semnificative clinic fiind crescut. Scopul său este detectarea precoce a modificărilor cardiace subtile apărute după administrarea de iod radioactiv, prin introducerea unui set de biomarkeri (cTnC, NT-proBNP, NT-proANP, TNF-α, IL-6, IL-33 / sST2, sVCAM-1 / CD106, sICAM-1 / CD54, TGF-β), care să permită identificarea pacienţilor cu risc cardiotoxic crescut. Obiectivul final este elaborarea unui plan terapeutic personalizat, bazat pe un model de risc al cardiotoxicităţii care integrează aceşti biomarkeri, parametrii ecocardiografici şi doza absorbită la nivel cardiac. Deoarece, momentan, nu există ghiduri de practică medicală cardio-oncologică emise de vreo societate de specialitate, rezultatele obţinute vor sta la baza dezvoltării de strategii de prevenţie primară şi protocoale de screening pentru identificarea cardiotoxicităţii la pacienţii cu cancer tiroidian diferenţiat trataţi cu iod radioactiv.