ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE A CURSANTILOR

       Institutul Oncologic “Prof. Dr.Al. Trestioreanu” Bucuresti, reprezentat dna. Dr. KAJANTO Lidia Anca - Manager, în calitate de Partener in cadrul proiectului finanțat din fonduri externe denumit “Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandări“ în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat din Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, organizează :

1. Curs de oncologie pediatrica

Cursurile se vor desfasura online in intervalul octombrie 2020- iunie 2021 . Numarul total de ore de curs : 48 ore . Cursantii vor primii la finalizarea cursurilor diplome de participare si puncte EMC dupa evaluarile din timpul cursurilor si cea finala.

2. Curs de radioterapie pediatrica

Cursurile se vor desfasura online in intervalul octombrie 2020- iunie 2021 . Numarul total de ore de curs : 48 ore . Cursantii vor primii la finalizarea cursurilor diplome de participare si puncte EMC dupa evaluarile din timpul cursurilor si cea finala.

Inscrierea se poate face doar la unul dintre cursuri.

CONDIȚII GENERALE

Pot participa la cursuri cei care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor de participare la unul din cursuri.

 CONDIȚII speciale

-        studii superioare de medicină generală absolvite cu diploma de licenta:

-        medic rezident in una dintre specialitatile: pediatrie, hematologie si oncologie pediatrica, oncologie medicala, hematologie,radioterapie, chirurgie;

sau

-        medic specialist in una dintre specialitatile : pediatrie, hematologie si oncologie pediatrica, oncologie medicala, hematologie, radioterapie, chirurgie;

-        medici cu atestat ;

-        medici cu supraspecialitate, competență sau atestat oncohematologie pediatrică; oncopediatrie;

CRITERII PENTRU SELECȚIA CURSANTILOR ÎN PROIECT

Verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidati. Dosarul trebuie sa conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție.

Dosarele vor fi depuse in termen de 6 zile lucratoare incepand cu data prezentului anunt ( 1.10.2020) urmand ca etapa de selectie sa aiba loc in ziua de 12.10.2020.

Dosarele vor fi depuse online la adresa de email secretariat@iob.ro

A.DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Dosarele candidaților trebuie să conțină:

- diploma de licenta ;

- adeverinta din care sa reiasa calitatea de medic rezident in una din specialitatile mentionate, Sau

- certificat de medic specialist in specialitatile mentionate ;

Sau

- medic specialist cu supraspecialitate, competență sau atestat oncohematologie pediatrică, oncopediatrie;

- dovada inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania (conditie de acordarea creditelor EMC);

- declaratie consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal

 dosarele vor contine cererea de inscriere(pentru cursul ales din cele listate) precum si acordul GDPR, amandoua completate si semnate. Formularele se pot descarca facand click pe link-urile urmatoare:

ACORD GDPR pt participarea la unul dintre cursuri (format pdf sau fisier word).

Cerere pt participarea la cursul oncologie pediatrica (format pdf sau fisier word).

Cerere pt participarea la cursul radioterapie pediatrica (format pdf sau fisier word).

 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă de email decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

             Selectia dosarelor va avea loc la data de 12.10.2020, ora 12.00, urmand ca rezultatele procedurii de selectie sa fie comunicate la data 13.10.2020, ora 12.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la:

Tel. 0727873254

E-mail: sim_vis @yahoo.com

Coordonator proiect IOB
Conf. Dr. Monica Dragomir

inapoi la pagina proiectului 

Pagina anunturilor din proiect