Informatii de interes public:

 • Conducerea şi organizarea institutului

Organigramă

Structura

ROI

Codul de conduită - Anexa 2 a Regulamentului Intern

ROF

Regulament de acordare a voucherelor de vacanta

 

 

Contract colectiv de munca la nivel de sector bugetar - Sanatate pe anii 2019-2021

-CCM 2020-2022(la nivel de unitate)

 


-  COMITETUL DIRECTOR

  

- Dr. Bogdan Cosmin TANASE – MANAGER

- Dr. Laurenția Nicoleta GALEȘ – DIRECTOR MEDICAL

- Ec. Maria DINESCU            – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- As. Steluţa NICOLAESCU     – DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Din partea Ministerului Sănătății următorii membri titulari:

D-na LAURA PETCU, reprezentant Ministerul Sănătății

Dr. VIRGIL PRUNOIU, reprezentant Ministerul Sănătății

Dr. GRIGORESCU ALEXANDRU CĂLIN, reprezentant Ministerul Sănătății

Din partea Ministerului Sănătății următorii membri supleanți:

D-na Dr. MIRELA LUCIA IVAN, reprezentant Ministerul Sănătății

Dr. DAVID IONUȚ CIORNEI, reprezentant Ministerul Sănătății

D-na CARMEN-SIMONA MIU, reprezentant Ministerul Sănătății

Din partea Consiliului General al Municipiului București următorii membri:

D-na SAS Carmen, membru titular

MANOLE Mihai Cosmin, membru supleant

Din partea Colegiului Medicilor din Municipiul București următorii membri:

CORIU Letiția Veronica – membru titular

SMARANDACHE Marian Romeo – membru supleant

Din partea Universității de Medicina și Farmacie "Carol Davila" din București următorii:

univ. dr. SUCIU Nicolae – membru titular

univ. dr. CELEA Cristian Georgică – membru supleant

Din partea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România-Filiala București următorii reprezentanți:

D-na ROTARIU Gianina Vasilica – membru invitat

D-na ALBIȘORU Georgeta Mirela– membru supleant

Din partea Uniunii Sindicale SANITAS București:

med. NEACȘU Daniela – reprezentant SANITAS București, cu statut de invitat

Secretar Consiliu de Administrație: Cons. Jur. NIŢU Maria Luiza

Regulamentul de Organizare si Functionare a Consilului de Administrare - vezi fisier pdf

 

 

CONSILIUL ETIC

Șef lucrări  Dr. CIRIMBEI CIPRIAN - Presedinte Consiliu Etic

    • Membri permanenti:

Dr. RĂDOI SORELA - reprezentant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Dr. MARINESCU SERBAN ANDREI - reprezentant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Dr. VELICU SONIA LULUSA - reprezentant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
As. Med. ALEXE VIORICA LILIANA - reprezentant ales al asistenţilor medicali;
As. Med. MARTINESCU GEORGIANA - reprezentant ales al asistenţilor medicali.

    • Membri supleanți:

Conf. Univ. Dr. VOINEA SILVIU CRISTIAN – membru supleant ales al corpului medical din personalul cu integrare clinică;
Dr. ROSCA CRISTINA – membru supleant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Dr. SAVIN VIOREL – membru supleant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Dr. RUS OVIDIU – membru supleant ales al corpului medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
As. Med. MARINOV ECATERINA – membru supleant ales al asistenţilor medicali;
As. Med. ICHIM ANTOANELLA - membru supleant ales al asistenţilor medicali.

    • Consilier Juridic: NIȚU Luiza Maria

         Supleant pentru Consilier Juridic: GUȚOAIA Miriana

    • Secretar: Cristescu Irina

Supleant pt secretar: Dragomir Andreea Elena

 

(informatii despre Consiliul de Etica)

 • Date financiare

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Venituri salariale nete

Date financiare pana la data de 31.12.2021

Lista de investii

 • Baza legala

- Lege 544/2001

- Norme de aplicare pentru Legea 544/2001

- Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii

 

 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 • Formulare

- Cerere pentru obtinerea de informatii publice

- Formular Acreditare Presa

- Reclamatie administrativa 1

- Reclamatie administrativa 2

Adresa de e-mail utilizata pentru transmiterea si primirea de solicitari privind informatiile de interes public: secretariat@iob.ro