Informatii de interes public:

  • Conducerea şi organizarea institutului

Organigramă

Structura

ROI

Codul de conduită - Anexa 2 a Regulamentului Intern

ROF

Regulament de acordare a voucherelor de vacanta

 

 

Contract colectiv de munca la nivel de sector bugetar - Sanatate pe anii 2019-2021

CCM 2020-2022(la nivel de unitate)

 


-  COMITETUL DIRECTOR

  

- Dr. Bogdan Cosmin TANASE – MANAGER

- Dr. Laurenția Nicoleta GALEȘ – DIRECTOR MEDICAL

- Ec. Maria DINESCU            – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- As. Steluţa NICOLAESCU     – DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

 

  - CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Dohotariu-Lixandru Sorana-Cornelia - repr. Ministerul Sănătății

Enache Daniela - repr. Ministerul Sănătății

Hondrea Ana Luminita - repr. Ministerul Sănătății

Anghelescu Victor - repr. Direcția de Sănătate Publică București - membru supleant

Florescu Elena - repr. Direcția de Sănătate Publică București - membru supleant

Hirtea Carmen-Simona - repr. Ministerul Sănătății - membru supleant

Sas Carmen - din partea Consiliului General al Municipiului București

Manole Mihai Cosmin - din partea Consiliului General al Municipiului București - membru supleant

Prof. Dr. Ceaușu Emanoil - din partea Colegiului Medicilor al Municipiului București

Prof. Dr. Ciocâlteu Alexandru - din partea Colegiului Medicilor al Municipiului București - membru supleant

As.Med. Rotariu Gianina Vasilica - din partea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali

As.Med. Albisoru Georgeta Mirela - din partea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali - membru supleant

Conf. Dr. Dragomir Monica Desiree - din partea UMF Carol Davila - membru titular

Șef Lucrări Dr. Cirimbei Ciprian - din partea UMF Carol Davila - membru supleant

As.Med. Neacsu Daniela - invitat din partea Uniunii sindicale SANITAS

  

CONSILIUL ETIC


Membri permanenţi:

- Şef lucr. Dr. Silviu Cristian VOINEA

- Dr. Sorela RĂDOI

- Dr. Cristina ROŞCA

- As. med. Viorica Liliana ALEXE

- As. med. Mariana MORARU

Membri supleanţi:

- Conf. Univ. Dr. Laurenţia GALEŞ

- Dr. Sînziana IONESCU

- As. med. Nicoleta Mihaela GAŞPAR

- As. med. Anişoara ZAMFIR

Consilier juridic : Luiza Maria NIŢU

supleant pentru consilier juridic: Miriana TĂNASĂ

Secretar: Irina CRISTESCU

supleant pentru secretar: Elena Coca CATANĂ

(informatii despre Consiliul de Etica)

  • Date financiare

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Venituri salariale nete

  • Baza legala

- Lege 544/2001

- Norme de aplicare pentru Legea 544/2001

- Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii

 

  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
  • Formulare

- Cerere pentru obtinerea de informatii publice

- Reclamatie administrativa 1

- Reclamatie administrativa 2

Adresa de e-mail utilizata pentru transmiterea si primirea de solicitari privind informatiile de interes public: secretariat@iob.ro