Ambulatoriul integrat functionează la parterul Institutului Oncologic București. Aici sunt consultați în medie un număr de 6.000 pacienți/lună. Pacienții care dovedesc calitatea de asigurat beneficiază de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări conform legislației în vigoare în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Orice serviciu medical solicitat prin cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost conform tarifelor în vigoare.
 Asiguratii beneficiază de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgențelor,
 Medicul de specialitate din ambulatoriu recomandă realizarea de investigații paraclinice, inclusiv cele de înaltă performanță și stabilește consulturile interdisciplinare în comisiile oncologice.

CONDITII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTATIILOR IN AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI:
- Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor;
- Card de sănătate sau documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;
- Buletin de identitate sau Cartea de Identitate;
- Talon de pensie sau adeverinta de salariat, adeverința în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
- Pentru pacienții tratați în Institutul Oncologic București și care revin la controale post-terapeutice se vor elibera scrisori medicale.
Pentru eliberarea formularului de concediu medical:
- formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

LISTA CABINETE SPECIALITATI
Ginecologie Oncologică cab. 7, 12, 13
Chirurgie Generală și Oncologică cab. 5, 6
Chirurgie Toracică cab. 41
Urologie cab. 33
Oncologie cab. 42, 46
ORL cab. 28
Oftalmologie cab. 30
Cardiologie cab. 35
Hematologie cab 15
Neurologie cab. 31
Endocrinologie cab. 32
Gastroenterologie
Screening col uterin cab. 7, 12, 13
Cabinete Comisii Oncologice cab. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
Dermatologie cab. 17
Psihologie cabinetul de la etaj 1
Camera de garda cab. 19

PROGRAM CONSULTATII

LISTA MEDICILOR cu PROGRAM in AMBULATORIUL INTEGRAT

TARIFE SERVICII MEDICALE

CONTACT

Pentru a apela la unul dintre cabinetele din Ambulatoriul integrat, formati numarul de centrala 021-9686

Medic Coordonator al Ambulatoriului: Dr. Belu Emil Dan
Asistent Sef al Ambulatoriului: Mariana Stroe

INFORMATII UTILE PACIENTI
Pacientul va trebui sa aiba la el medicamentele necesare pentru bolile cronice asociate (cardiace, astm bronsic, diabet, etc), precum și obligativitatea comunicării dozelor prescrise, articole de igiena personală și să prezinte date de contact pentru un membru al familiei.
Nu trebuie să păstrați obiecte valoroase, bijuterii și sume mari de bani, deoarece spitalul nu este responsabil pentru ei în timpul perioadei de spitalizare.
Conform legilor în vigoare este interzis consumul de alcool si tutun în spital.