NATALIA MOTAŞ

2012 medic primar chirurgie toracică
2015 doctor în ştiinţe medicale

2009 competență în endoscopie bronșică


▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin absolvirea cursului „English for Conferences” - „Engleza pentru conferinţe” – curs organizat de CNPDS, august 2009.
▪ competenţe organizaţionale valorificate şi aprofundate prin participarea în comitete de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale: 2012, 2010, 2005, 2004;
▪ competenţă de manager de proiect obţinută prin absolvirea cursului „Manager de Proiect” – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Bucureşti, februarie 2015

Curriculum Vitae