Prunoiu Virgiliu Mihail

Medic primar chirurg Clinica I de Chirurgie Generala si Oncologica Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti

Asistent universitar UMF in cadrul Departamentului 10 Chirurgie al UMF. Carol Davila Bucuresti

Doctor in Stiinte Medicale

Supraspecializări: Toracoscopie, Chirurgie laparoscopicǎ, Chirurgie oncologicǎ

Membru al:

Societatii de Biofizica

Societatii Române de Chirurgie Generala

ARCE

IASGO

Telefon: 0723348773